Vertrouwenspersonen

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, enz.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De VCP is eerste aanspreekpunt/eerste opvang voor vragen en meldingen. De VCP luistert naar de melder en bespreekt met de melder eventuele vervolgstappen. De VCP zorgt ervoor dat in het geval van overtreding van de gedragsregels de juiste stappen worden gevolgd en adviseert het bestuur hierover. De VCP helpt het bestuur ook om preventieve maatregelen te nemen om een veilig sportklimaat binnen de vereniging te realiseren en te behouden.

Waarom heeft Z&PV Nuenen vertrouwenscontactpersonen?

Z&PV Nuenen wil een veilige omgeving bieden waarin haar leden kunnen groeien en bloeien. Bij een veilige omgeving horen ook afspraken over de manier waarop we met elkaar omgaan en over wat er niet kan. Bij andere clubs en instanties zijn in het verleden incidenten voorgekomen op het vlak van seksuele intimidatie, geweld of pesten. Bij de Z&PV Nuenen is dat nog nooit het geval geweest, maar het bestuur hecht er veel waarde aan dit te voorkomen. Eén van de maatregelen die het bestuur heeft genomen is het aanstellen van 2 vertrouwenscontactpersonen. Daarmee loopt de vereniging vooruit op de verplichting die voor alle sportverenigingen geldt vanaf 1 januari 2013.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van Z&PV Nuenen?

Katinka Docters
In het dagelijkse leven: Adviseur, (team)coach, Trainer, eigenaar Katalyst Advies, getrouwd, moeder van 1 zoon.
Bereikbaar: via e-mail katinka.docters@zpvnuenen.nl of telefonisch: 06-50599985
Verbonden met Z&PV Nuenen: als lid (snorkelen) en moeder van jeugdlid

Sjef Wijnen
In het dagelijkse leven: verzekeringsarts/opleider  UWV te Eindhoven, getrouwd en vader van 1 dochter.
Bereikbaar via: e-mail sjef.wijnen@zpvnuenen.nl of telefonisch 06-54765345
Verbonden met Z&PV Nuenen: als official en vader van jeugdlid.

Algemeen nieuws

Copyright 2012