Stip aan de horizon

Als zwemvereniging, willen we met iedereen, van jong tot oud, in een plezierig sportklimaat werken aan ontplooiing,
geënt op je persoonlijke wensen.

Om dit te verwezenlijken, bieden wij als vereniging, lokaal, maar ook regionaal, een goede kwaliteit op trainersgebied en organisatie, waarbij je binnen de vereniging kunt kiezen, wat het beste bij je past.

Deze stip is passend bij onze vereniging en is en vervolg op de ontwikkeling in de laatste 5 jaar. Het waterkracht programma sluit hier naadloos op aan en met hulp van de leden, vrijwilligers, KNZB, gemeente en sponsoren zijn we in staat om hier invulling aan te geven.

Plezier

Het plezier in de sport, in het samen bezig zijn staat voorop. Zwemmen is leuk en is geen verplichting. We hebben laten zien dat het werkt. Veel zwemmers kiezen juist hierom voor een lidmaatschap van onze vereniging en dit zien we ook terug in de sportieve prestaties. Onze vereniging is tevens actief deelnemer van Positief Coachen Nuenen.

Ontplooiing geënt op je persoonlijke wensen

Wij bieden alle leden de mogelijkheid om binnen je eigen wensen, maar ook grenzen, te groeien op het gebied van persoonlijke sportieve prestaties. Dat kan zijn door het behalen van een diploma, het bereiken van een persoonlijk record of juist op sociaal vlak in de samenspel met andere zwemmers. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om ook aan en rond de badrand te werken aan je ontwikkeling als bijvoorbeeld coach, trainer of bestuurder.

Kwaliteit

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de vereniging in zijn geheel en op deelgebieden specifiek. Voorbeelden zijn het opleiden van trainers en instructeurs, het behalen van het Emergency First Response certificaat en het verbeteren van de organisatie. Deze stappen zijn de basis voor verdere ontwikkeling van de vereniging en een rand voorwaardelijk voor het realiseren van de stip.

Keuze

Onze vereniging kent op dit moment 6 afdelingen met vaak meerdere activiteiten. Sommige gericht op het halen van zwemdiploma’s, andere op het gebied van wedstrijdsport of techniek en conditie. De activiteiten zijn zeer divers, gericht op meerdere doelgroepen met een plezierige sfeer.

Lokaal en regionaal

In Nuenen zijn we niet de enige zwemvereniging, maar wel de enige in zijn soort. Wij streven een goede bekendheid op lokaal niveau na en willen een vereniging zijn waar je lid van wil worden.

Juist omdat de Nuenense gemeenschap in aantal redelijk klein is, en de regio bekend is om de zwemsport, werken wij samen met andere verenigingen in de regio. Deze samenwerking gebeurt op gebieden als vrijwilligers en trainingsfaciliteiten, maar ook op het gebied van kennis en ontwikkeling. Dat laatste geldt niet alleen voor de verenigingen, maar ook voor de samenwerking met onze partners, zoals Laco fysiotherapeutische praktijk “Jeurissen & van den Ingh.”

Op bestuurlijk vlak werken wij teven nauw samen met de gemeente Nuenen en de KNZB. Deze samenwerking zullen wij de komende jaren versterken om de stip binnen handbereik te krijgen.

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je mee werken aan de ontwikkeling van de vereniging, stuur dan een berichtje naar waterkracht@zpvnuenen.nl. Kijk ook even bij de vacatures!

Algemeen nieuws

Copyright 2012