Reglementen en Statuten

Statuten:

De statuten vind je hier. De in dit document weergegeven statuten zijn vastgelegd op 23 september 1996 ten kantore van Marks Wachters Notarissen te Eindhoven.

Huishoudelijk reglement:

Het huishoudelijk reglement vind je hier. Het in dit document weergegeven huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 2 november 2011.

Veiligheidshandboek:

De vereniging onderhoud een eigen veiligheidshandboek, dat jaarlijks bijgewerkt wordt en met alle trainers en instructeurs afgetekend wordt. Het actuele veiligheidshandboek vind je hier.

 

Algemeen nieuws

Copyright 2012