Zwem- & Polovereniging Nuenen

Lid worden van Zwem- & Polovereniging Nuenen gaat altijd in overleg met de trainers van de afdeling waarvan je lid wilt worden. Je kunt altijd een of meerdere keren komen meedoen, maar overleg tevoren met de afdelingsvertegenwoordiger. Als je besluit lid te worden, wordt je gevraagd een inschrijvingsformulier in te vullen.

Klik hier voor meer informatie over recreatiefzwemmen.
Klik hier voor meer informatie over snorkelen en duiken.
Klik hier voor meer informatie over wedstrijdzwemmen.
Klik hier voor meer informatie over waterpolo.
Klik hier voor meer informatie over synchroonzwemmen.
Klik hier voor meer informatie over masterszwemmen.
 

Het inschrijvingsformulier vind je hier. Let op: overleg altijd eerst met de afdeling waarvan je lid wilt worden of er ruimte is, en of wij waar kunnen maken wat jij zoekt. Een ingevuld inschrijvingsformulier is pas geldig als zowel de afdelingsvertegenwoordiger en jijzelf hebben getekend. Stuur daarom een ingevuld inschrijvingsformulier niet op naar het secretariaat; lever het in bij je trainer.

Als je al lid bent en van afdeling wilt veranderen (een andere zwemactiviteit wilt gaan doen), of je wilt er een tweede activiteit bij doen, vul dan een mutatieformulier in en lever dit in bij je trainer. Ook hier geldt: overleg eerst even met de nieuwe afdeling (en met je oude).

Club van 50
Als sponsor van de Club van 50 ben je vriend van Z&PV Nuenen. Aan de ene kant steun je als sponsor de afdeling met 50 euro per jaar, aan de andere kant blijf je aan de club verbonden en word je bij verschillende activiteiten betrokken. Klik hier voor meer informatie of download het inschrijfformulier.


Opzegging
 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (Postbus 105, 5670 AC Nuenen), per e-mail of via de het daartoe bestemde formulier op de website te geschieden bij de secretaris of ledenadministatie van de vereniging. Opzeggingen moeten ontvangen zijn voor 1 december (einde lidmaatschap 31 december) of voor 1 juli (einde lidmaatschap 31 juli). Een opzegging van het lidmaatschap is pas geldig indien bekrachtigt door het bestuur. Indien het een minderjarig lid betreft zal de opzegging gedaan moeten worden door een ouder/voogd van het lid.

Algemeen nieuws

Copyright 2012